X
Back to the top

Седмо издание – 2023

П О К А Н А

Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София
организира
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”

Конкурсът ще се проведе на живо в София на 7 и 10 септември 2023 г.
Ще се приемат участници от всички националности, родени след 15.08.1993.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след 15.08.1993 г.

Жури, съставено от изтъкнати цигулари и лектори с международно признание, ще присъди следните награди:
Първа награда: 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Втора награда: 1000 (хиляда) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

Подробна информация относно регламента и условията за участие в Шести международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” можете да намерите в страницата на конкурса:
https://violin-competition.com/
https://www.facebook.com/unescoldv

Телефон за контакти: +359 888 339 919, г-н Юлиян Корабов
Имейл: club@unesco-ldv.com (Cc: juliankorabov@gmail.com)

Изтеглете поканата в PDF формат:

Изтеглете поканата в PDF формат

Форма за участие

Свалете заявката за участие в подходящ за вас формат – pdf или doc:

Заявка за участие .PDF файлов формат     Заявка за участие .DOC файлов формат

РЕГЛАМЕНТ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София организира Седми Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” София – България’2023, който се провежда под Патронажа на Министерството на културата на Република България и Почетния консул на Република България за Пеимонте и Вал Д’Аоста, ИталияДжани Мария Сторнелло, с финансовата подрепа на Столична община и със съдействието на Италиянския културен институт в България, Съюза на българските музикални и танцови дейзи и Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Чл.2. Международният конкурс за цигулари е част от проекта „Шакона” и от други инициативи на  Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София, чиято цел е възраждането на националната и международна памет на големия български цигулар и композитор Васко Абаджиев (1926-1978).
Чл.3. Конкурсът се провежда веднъж на всеки две години.
Чл.4. Седмият конкурс ще се проведе в София (България) в три тура в Национална музикална акадамеия „Проф. Панчо Владигеров“, София от 7-ми до 10-ти септември 2023 година.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след  15.08.1993 г.
Чл.6. Крайният срок за участие  е до 15.08.2023 година.
Чл.7. Желаещите да участват в конкурса следва да подадат до 15.08.2023 г. следните документи:

 • заявка за участие по образец
 • кратка автобиография, съдържаща данни за образованието на кандидата, участия във форуми, получени награди и други.
 • копие от документ за самоличност – лична карта, паспорт
 • снимка
 • документ за платена такса, в случай че е преведена предварително по банков път
 • списък на изпълняваните творби за трите тура и за гала-концерта.

Чл.8. /1/Таксата за участие е в размер на 50 (петдесет) евро или 100 (сто) лева и се заплаща при регистрацията за конкурса в началото на първия конкурсен ден или преди това по следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД,
Клон София Западен парк, бул. „Сливница“ 127,
IBAN: BG45UNCR70001520905134,
BIC: UNCRBGSF,
в полза на: Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София

/2/ При заплащане на таксата по банков път, всички банкови комисионни по нареждане и получаване на превода са за сметка на участника.
/3/ Таксата за участие не се връща, освен в случай на отмяна на конкурса.

Чл.9. Документите по чл.7 трябва да се изпратят по пощата на следния адрес: За конкурс „Васко Абаджиев“, ж.к. „Света Троица” бл.378, вх.Д, ап.94, София – 1309, България или по имейл на следния имейл адрес: club@unescoldv.com
Чл.10. Документите на чуждестранните участници следва да бъдат на английски език.
Чл.11. Кандидатите, допуснати до участие се уведомяват писмено по имейл до 20.08.2023 г.
Чл.12.
Всеки кандидат в конкурса поема за своя сметка пътни, дневни и разноски за престоя по време на конкурса, разходи за застраховки, медицински услуги, както и разходите за придружаващите го лица, ако има такива.
Чл.13. Ако кандидатът не води за участието си със себе си пианист-акомпанятор, то такъв му се осигурява от организатора, като кандидатът дължи за всеки тур (репетиция и участие) допълнителна сума от 25 (двадесет и пет) евро или 50 (петдесет) лева, която плаща на организатора преди всеки тур.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл.14. 

/1/ Право на участие в първия тур имат всички допуснати до участие цигулари. Изпълненията в този етап са с обща продължителност до 30 мин. Те включват:

 • Й.С.Бах – две части /първа и втора/ из соловите сонати или Шакона из Партита за соло цигулка № 2;
 • Каприз /етюд/ от Н.Паганини, Х. Виенявски, В. Абаджиев и др.или една част от соловите сонати за цигулка от Е.Изаи – по избор на участника;
 • В.А.Моцарт – първа част /с каденца/ от концертите за цигулка №3,4,5 и 7 – по избор на участника.

/2/ Право на участие във втория тур имат кандидати, допуснати от журито след първия тур. Изпълненията във втория тур са с обща продължителност до 40 мин. Те включват:

 • Цяла соната за цигулка и пиано от Л.в.Бетховен, Фр.Шуберт, Р.Шуман, Й.Брамс, Ед.Григ, Г.Форе, Ц.Франк, Кл.Дебюси, М.Равел, П.Хиндемит, Б.Барток, С.Прокофиев, Д.Шостакович, П.Владигеров, Л.Пипков, В.Абаджиев и др. – по избор на участника;
 • Виртуозна пиеса – по избор на участника;

/3/ Право на участие в трети тур имат кандидати, допуснати от журито след втория тур. Изпълненията във третия тур включват:

 • Виртуозна пиеса – по избор на участника /нова за трети тур/;
 • Част от концерт с оркестър: първа или втора и трета, или трета и четвърта част от Л.в.Бетховен, Й.Брамс, Н.Паганини, М.Брух №1 и №2, П.И.Чайковски, Х.Виенявски №1 и №2 – по избор на участника.

Чл.15. Произведенията за участие във всички турове се изпълняват в оригинал;
Чл.16. Произведенията от трите тура се изпълняват наизуст с изключение на сонатата.
Чл.17. В трите тура, всички пиеси, сонати се изпълняват със съпровод на пиано. Концертите в трети тур и на Гала-концерта на лауреатите се изпълняват със симфоничен оркестър.
Чл.18. Класирането на финалистите става след края на трети тур.
Чл.19. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт на лауреатите, в който тяхното участие е задължително и безплатно;
Чл.20. Кандидатите представят по свой избор програма с реда на произведенията, с които ще се явяват в отделните турове и ги вписват в заявката за участие.
Чл.21. Заявената от кандидатите програма не се променя.
Чл.22. Всички изпълнения са публични.
Чл.23. Участниците в конкурса носят клавири на произведенията, които не изпълняват солово.
Чл.24. Всички участници имат право на репетиции преди всеки тур на прослушванията.

ПРОГРАМА

Чл.25. Конкурсът се организира и провежда по график, както следва:

На 07.09.2023 г., четвъртък:

– от 8,30 до 10,00 ч. регистрация на кандидатите, допуснати до участие и внасяне на таксата за правоучастие /ако не е преведена преди това по банков път/. Извършва се в Секретариата на конкурса в сградата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров;
– в 10,30 ч. – официално откриване на конкурса с представяне на международното жури;
– в 11,00 ч. теглене на жребия за реда на участие на кандидатите в туровете на конкурса;

Първи тур

Дата: 07.09.2023 г., четвъртък

– Репетиция на кандидатите – 11.00 ч.
– Прослушване: 12,00 ч. – 14.00 ч.
– Пауза: 14.00 ч. – 14,30 ч.
– Репетиция на кандидатите – 13.30 ч.
– Прослушване: 14,30 ч. -16,30 ч.
– Пауза: 16,30 – 17,00 ч.
– Репетиция на кандидатите – 16.30 ч.
– Прослушване: 17,00 – 19,00 ч.

Втори тур

Дата: 08.09.2023 г., петък

– Репетиция на кандидатите – 09.30 ч.
– Прослушване: 10,00 – 12,00 ч.
– Пауза: 12,00 – 12,30 ч.
– Репетиция на кандидатите – 12.00 ч.
– Прослушване: 12,30 ч. – 14,30 ч.
– Репетиция на кандидатите – 12.00 ч.
– Пауза: 14,30 – 15,00 ч.
– Прослушване: 15,00 ч. – 17,00 ч.

Трети тур

Дата: 09.09.2023 г., събота

– Репетиция на кандидатите с акомпанимент на пиано – 10,00 ч. – 11.30 ч.
– Прослушване на кандидатите с акомпанимент на пиано  – 11.00 ч. – 12.30 ч.
– Пауза – 12.30 ч. – 13,00 ч.
– Репетиция на кандидатите с оркестър – 13.30 ч. – 15.30 ч.
– Прослушване на кандидатите с оркестър – 15,30 ч. – 17,30 ч.
– Пауза – 17,30 ч. – 18,00 ч.
– Прослушване на кандидатите с оркестър – 18,00 ч. – 19,30 ч.

Гала-концерт

Дата 10.09.2023 г., неделя /часът ще бъде обявен допълнително/.

ЖУРИ И ОЦЕНКИ

Чл.26. Журито се състои от изтъкнати творци, цигулари, педагози с международна известност.
Чл.27. Оценките на журито се формират по правила, приети и установени от организаторите.
Чл.28. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
Чл.29. Журито има право да прекъсне изпълнението на участниците при превишаване на времето, определено в чл.14, т.1 и т.2 на настоящия регламент.
Чл.30. Член на журито, който в последните две години е бил преподавател или в други отношения на сътрудничество с участник в конкурса, е длъжен да го обяви преди началото на изпълнението и да се оттегли от участие в оценяването на съответния кандидат.

НАГРАДИ

Чл.31. Журито присъжда следните награди:

 • Първа награда 1 500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Втора награда: 1 000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Награда за млад талант: 300 (триста) евро.

Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

Чл.32. На всички участници в конкурса ще бъде издадена Диплома за участие.
Чл.33. Журито има свободата да разделя, както и да не присъжда някои от наградите. Други поощрителни и специални награди, учредени от институции, частни лица и спонсори могат да бъдат предложени и съгласувани с журито и да бъдат обявени допълнително.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.34. Организаторите си запазват правото при необходимост, при форсмажорни обстоятелства и по изключение да правят промени в правилата, условията и други на настоящия регламент, като инфомират за това своевременно участниците.
Чл.35. По време на конкурса могат да бъдат организирани и проведени съпътстващи прояви – майсторски класове, концерти, срещи и др.
Чл.36. Организаторите не носят отговорност за вреди на лица и предмети, включително и за  музикални инструменти, претърпени както по пътя за участие в конкурса, така и по време на конкурса.
Чл.37. Записването на участниците в конкурса включва и потвърждаване приемането на настоящия регламент.
Чл.38. Авторските и изпълнителските права от конкурса са собственост на организаторите.
Чл.39. Кандидатите потвърждават приемането на всички условия от настоящия регламент с полагането на подпис върху заявката за участие в конкурса.
Чл.40. За целите на провеждането на конкурса всеки от участниците дава съгласието си на организаторите: да съхраняват и използват личните им данни, да извършват записи на изпълненията им и фотографират, регистрират, възпроизвеждат и излъчват конкурса и части от него в медийното пространство, в интернет, в печатни издания; да го рекламират, популяризират, както и да обявяват резултатите от него.
Чл.41. Фоно и видеозаписи, онлайн заснемане, разпространение и популяризиране на изпълненията се правят от упълномощени лица, организаторите имат изключителни права за тяхното съхранение и размножаване. Не се допуска записване на изпълненията на кандидатите от частни лица, а също и правене на снимки по време на прослушванията.
Чл.42. При тълкуването на този регламент единствено валиден е българският език.

Изтеглете регламента в PDF формат:

Изтеглете регламента в PDF формат

ЖУРИ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

Предстои да бъдат анонсирани

ПРОГРАМА НА VII ИЗДАНИЕ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

Място на събитието

Предстои да бъде анонсирано

07.09.2023 г.

Първи тур

Прослушване на записи и класация

08.09. 2023 г.

Втори тур

Прослушване на записи и класация

09.10.2023 г., събота

Трети тур

Прослушване: 12:00 ч.

10.10.2023 г., неделя

Гала-концерт

Начало:  Часът ще бъде обявен допълнително

При необходимост програмата може да претърпи промени

Изтеглете програмата в PDF формат:

Изтеглете програмата в PDF формат

НАГРАДИ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

 1. Първа награда: 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 5. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.

ЛАУРЕАТИ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

Oчаквайте анонсиране на лауреатите след края на Гала Концерта на 10.09.2023 г.

ПАРТНЬОРИ

СЕДМИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2023

Конкурсът се осъществява благодарение на:

Предстои да бъдат анонсирани партньорите.

placeholder

ПОДКРЕПЕТЕСедмото издание на международния конкурс за цигулари"Васко Абаджиев" - 2023

Да помогнем за успешния старт в изкуството на талантливите млади музиканти

Play Video
Copyright 2011-2019 - Club UNESCO Leonardo da Vinci Sofia