X
Обратно към върха

Шесто издание – 2021

П О К А Н А

Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София
организира
ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”

Конкурсът ще се проведе онлайн (първи и втори тур) от 21 до 28 септември 2021 г. и (трети тур и гала концерт) на живо в София на 9 и 10 октомври 2021 г.
Ще се приемат участници от всички националности, родени след 27.09.1991.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след 31.12.1989 г.

Жури, съставено от изтъкнати цигулари и лектори с международно признание, ще присъди следните награди:
Първа награда: 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Втора награда: 1000 (хиляда) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

Подробна информация относно регламента и условията за участие в Шести международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” можете да намерите в страницата на конкурса:
https://violin-competition.com/
https://www.facebook.com/unescoldv

Телефон за контакти: +359 888 339 919, г-н Юлиян Корабов
Имейл: club@unesco-ldv.com (Cc: juliankorabov@gmail.com)

Изтеглете поканата в PDF формат:

Изтеглете поканата в PDF формат

Форма за участие

Свалете заявката за участие в подходящ за вас формат – pdf или doc:

Заявка за участие .PDF файлов формат     Заявка за участие .DOC файлов формат

РЕГЛАМЕНТ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” – София организира Шести Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” София – България 2021, който традиционно се провежда под Патронажа на Министерство на културата на Република БългарияПочетния консул на Република България за Пеимонте и Вал Д’Аоста, Италия – Джани Мария Сторнелло, с финансовата подрепа на Столична община и със съдействието на Софийска филхармония.
Чл.2. Международният конкурс за цигулари е част от проекта „Шакона” и от други инициативи на Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София, чиито цели са възраждането в националната и международна памет на великия български цигулар и композитор Васко Абаджиев (1926-1978).
Чл.3. Конкурсът се провежда веднъж на всеки две години.
Чл.4. Шестият конкурс ще се проведе в три тура. Първият и втори тур ще се проведат онлайн, Третият тур и заключителният за конкурса гала-концерт на лауреатите ще се проведат публично с участия в съпровод на пиано и на симфоничен оркестър.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след 07.09.1991 г.

 1. Крайният срок за участие е 20.09.2021 г. 

Чл.6. Желаещите да участват в конкурса следва да подадат до 07.09.2021 г. следните документи:

 1. Заявка за участие по образец;
 2. Кратка автобиография, съдържаща данни за образованието на кандидата, участия във форуми, получени награди и други;
 3. Копие от документ за самоличност – лична карта, паспорт;
 4. Снимка;
 5. Документ за платена такса;
 6. Списък на изпълняваните творби за трите тура и гала-концерта.

Чл.7. /1/Таксата за участие е в размер на 50 (петдесет) евро или 100 (сто) лева и се заплаща при регистрацията за конкурса в началото на първия конкурсен
ден или преди това по следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД,
Клон София Западен парк, бул. „Сливница“ 127,
IBAN: BG45UNCR70001520905134,
BIC: UNCRBGSF,
в полза на: Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София

/2/ При заплащане на таксата по банков път, всички банкови комисионни по нареждане и получаване на превода са за сметка на участника.
/3/ Таксата за участие не се връща, освен в случай на отмяна на конкурса.

Чл.8.Документите по чл. 6 трябва да се изпратят по пощата на следния адрес: За конкурс „Васко Абаджиев, ж.к. „Света Троица” бл.378 вх. Д, ап.94, София – 1309, България или на следния имейл адрес: club@unesco-ldv.com (в Сс: juliankorabov@gmail.com)
Чл.9. Документите на чуждестранните участници следва да бъдат на английски език.
Чл.10. Одобрените участници, спазили условията по настоящия регламент, ще бъдат уведомени писмено по имейл до 10.09.2021 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл.11. Класирането на участниците в конкурса става по посочената от организаторите програма с предварително предоставени от кандидатите списъци за изпълняваните творби и в сроковете за провеждане на трите тура.

Чл.12. Журито оценява участниците и извършва предварителен подбор в първи и във втори тур след предоставени от организаторите записи. В трети тур журито оценява допуснатите от втори тур кандидати с програмата им за участието в съпровод с пиано и със симфоничен оркестър.

Чл. 13. /1/ Кандидатите, допуснати до участие в първи и във втори тур, се уведомяват с писмо по имейл след срока за обявяване на резултатите. За трети тур в София, България кандидатите се уведомяват след участието им в деня на провеждането му.
/2/ Резултатите от оценяване и класиране на участниците от първи и втори тур на конкурса стават известни и се обявяват: за първи тур на 20 септември 2021 година и за втори тур на 25 септември 2021 година.
/3/ Резултатите от трети тур се обявяват в София, България на 9 октомври 2021 година. В този ден се обявяват и участниците в гала-концерта на лауреатите на 10 октомври 2021  година.
/4/ Връчването на наградите се извършва на гала-концерт на лауреатите.
/5/ Участието на лауреатите в гала-концерта е задължително и безплатно.

Чл. 14. Поради големия обем на видео записите, участниците е необходимо да ги съхраняват до приключването на конкурса в своя папка на виртуален сървър или драйв /от типа на Google Drive, One Drive и др./ като предоставят достъп до нея на организаторите на конкурса чрез споделен линк на електронната поща: club@unesco-ldv.com (Cc: juliankorabov@gmail.com)
Папката трябва е озаглавена на английски с вашето име и да съдържа:

 1. Текстови файл /или сканиран pdf файл/ с биография и данни за контакт с вас.
 2. Папка с наименование 1 ТУР, в която да са 3-те ви изпълнения в HD MP4 /H264 – 1920 х 1080 p/ видео файлове. Текстови файл с наименование на изпълненията ви в 1
  ТУР.
 3. Папка с наименование 2 ТУР, в която да са 3-те ви изпълнения в HD MP4 /H264 – 1920 х 1080 p/ видео файлове. Т Текстови файл с наименование на изпълненията ви в 2 ТУР.

За първи и за втори тур кандидатите трябва да изпратят за участие до организаторите записи до 07.09.2021 година.

Чл. 15. Изпратените от кандидатите записи за първи и втори тур трябва да са с качество не пониско от HD. Записите не трябва да са редактирани и с монтаж. Изпълненията на прозведенията в записите трябва да са непрекъснати от началото до края. Те трябва да представят кандидатите, заснети в челна позиция на максимално разстояние от 5 /пет/ метра.

Чл. 16. Организаторите на конкурса запазват правото си да отхвърлят записи, които не отговарят на горепосочените технически изисквания. Участниците, с редактирани и/или с променени по друг начин записи ще бъдат дисквалифицирани без право на обжалване.

Чл. 17. За трети тур всеки кандидат поема за своя сметка пътни, дневни и разноски за престоя по време на конкурса, разходи за застраховки, медицински услуги, както и разходите за придружаващите го лица, ако има такива.
/1/ Ако кандидатът за участие в трети тур не води със себе си пианист-акомпанятор, то такъв му се осигурява от организатора, като кандидатът дължи за репетиция и участие допълнителна сума от 25 (двадесет и пет) евро или 50 (петдесет) лева, която плаща на организаторите по банков път или преди началото на трети тур.
/2/ Участниците в трети тур на конкурса носят клавири на изпълняваните от тях пиеси.

Чл. 18. Изпълненията на всички участници от трети тур, както и от гала-концерта на лауреатите се заснемат от организаторите.

Чл. 19. Гала-концертът, награждаването на лауреатите и представянето на всички участници в конкурса от трите тура се качват на интернет сайта на конкурса, разпространяват се и се рекламират медийно и онлайн.

ПРОГРАМА

Чл.20. Конкурсът ще се проведе в три тура.
1. /1/ Право на участие в първи тур имат всички допуснати до участие цигулари. Изпълненията в този етап са с обща продължителност до 30 мин. Те включват:

 • Й.С.Бах – две части /първа и втора/ из соловите сонати или Шакона из Партита за соло цигулка №2;
 • Каприз /етюд/ от Н.Паганини, Х. Виенявски, В. Абаджиев и др.или една част от соловите сонати за цигулка от Е.Изаи – по избор на участника;
 • В.А.Моцарт – първа част /с каденца/ от концертите за цигулка №3, 4, 5 и 7 – по избор на участника.
 1. Право на участие във втория туримат кандидати, допуснати от журито след първия тур. Изпълненията във втория тур са с обща продължителност до 40 мин.
  Те включват:
 • Цяла соната за цигулка и пиано от Л. ван Бетховен, Фр.Шуберт, Р.Шуман, Й.Брамс, Ед.Григ, Г.Форе, Ц.Франк, Кл.Дебюси, М.Равел, П.Хиндемит, Б.Барток, С.Прокофиев, Д.Шостакович, П.Владигеров, Л.Пипков, В.Абаджиев и др. – по избор на участника;
 • Виртуозна пиеса – по избор на участника;
 1. Право на участие в трети туримат кандидати, допуснати от журито след втория тур. Изпълненията във третия тур включват:
 • Виртуозна пиеса – по избор на участника /нова за трети тур/;
 • Част от концерт с оркестър: първа или втора и трета, или трета и четвърта част от Л.в.Бетховен, Й.Брамс, Н.Паганини, М.Брух № 1 и № 2, П.И.Чайковски, Х.Виенявски № 1 и № 2 – по избор на участника

Чл. 21. В трите тура, всички пиеси, сонати се изпълняват със съпровод на пиано. Концертите в трети тур и на Гала-концерта на лауреатите се изпълняват със симфоничен оркестър.
Чл. 22. Произведенията от трите тура се изпълняват наизуст с изключение на сонатата.
Чл. 23. Кандидатите представят по свой избор реда на произведенията, с които ще се явяват в  отделните турове и ги вписват в заявката за участие.
Чл. 24. Заявената програма не се променя. Произведенията за участие във всички турове се изпълняват в оригинал.
Чл. 25. Всички участници имат право на репетиции преди трети тур.
Чл. 26. Конкурсът се организира и провежда по график от 10.09.2021 г. до 10.10.2021 г.: както следва:

Първи тур
Дата: от 21.09.2021 г. до 25.09.2021 г. – прослушване на записи и класация;
Втори тур
Дата: от 26.09.2021 г. до 28.09. 2021 г. – прослушване на записи и класация;
Трети тур
Дата: на 09.10.2021 г. – провеждане на трети тур в сградата на Концертен комплекс
„България“ в София;
– 8,30 ч. – 10,00 ч. регистрация на кандидатите, допуснати до участие и внасяне на таксата за акомпанятор /ако не е преведена преди това по банков път/. Извършва се в
Секретариата на конкурса в сградата на Концертен комплекс „България“ в София;
– 10,30 ч. – официално откриване на конкурса с представяне на международното жури;
– 11,00 ч. – теглене на жребия за реда на участие на кандидатите в трети тур на конкурса;
– 11,00 ч. – 12.00 ч. – репетиция на кандидатите с акомпанимент на пиано;
– 12.00 ч. – 13.30 ч. – прослушване на кандидатите с акомпанимент на пиано;
– 13.30 ч.– 14,00 ч. – пауза;
– 14.00 ч. – 15.30 ч. – репетиция на кандидатите с оркестър;
– 15,30 ч. -17,30 ч. – прослушване на кандидатите с оркестър;
– 17,30 ч. – 18,00 ч. – пауза;
– 18,00 ч. – 19,30 ч. – прослушване на кандидатите с оркестър;
Дата: 10.10.2021 г. – Гала-концерт на лауреатите /часът ще бъде обявен допълнително/;
– връчване на наградите и изпълнения на лауреатите.

Чл. 27. При необходимост от промени в настоящия регламент, поради наложени мерки, свързани с КОВИД пандемията, трети тур и Гала концертът на лауреатите няма да бъдат проведени на живо.
/1/ В този случай допуснатите кандидати до трети тур се ангажират да изпратят до организаторите в срок от 27 септември 2021 г. до 23:59 GMT на 05 октомври 2021 г. записи с изпълненията на произведенията за трети тур в съпровод на пиано.
/2/ Записите с изпълненията на произведенията за трети тур в съпровод на пиано са от произведенията, включени в изпратените от кандидатите списъци с изпълняваните от тях произведения в трите тура на конкурса.
/3/ Изпратените записи на изпълненията с произведенията за трети тур, според изскванията за запис за първи и втори тур, трябва да бъдат заснети с официално облекло.
/4/ Гала концертът на лауреатите със заснетите изпълнения на произведения на лауреатите от трети тур ще бъде определен от журито.
Чл. 28. И при този вариант на провеждане на конкурса за трети тур, лауреатите определени от журито, официално ще бъдат обявени на 09 октомври 2021 година.
Чл. 29. Записите от трети тур и Гала-концертът на лауреатите със селекция от всички записи с изпълненията от първи и втори тур ще бъдат разпространени и популяризирани от организаторите и с излъчвания онлайн по смисъла на Чл. 19 от този регламент.
Чл. 30. Паричните награди ще бъдат преведени по банков път на сметка, посочена от лауреата, след удържане на съответните данъци и такси за превод.

ЖУРИ И ОЦЕНКИ

Чл. 31. Журито се състои от изтъкнати творци, цигулари, педагози с международна известност.
Чл. 32. Оценките на журито се формират по правила, приети и установени от организаторите.
Чл. 33. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
Чл. 34. Член на журито, който в последните две години е бил преподавател или в други отношения на сътрудничество с участник в конкурса, е длъжен да го обяви преди
началото на изпълнението и да се оттегли от участие в оценяването на съответния кандидат.

НАГРАДИ

Чл. 35. Журито присъжда следните награди:

 • Първа награда 1 500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Втора награда: 1 000 (хиляда) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание.
 • Награда за млад талант: 300 (триста) евро.

Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.
Чл. 36. На всички участници ще бъде изпратена Диплома за участие в електронна форма.
Чл. 37. Журито има свободата да разделя, както и да не присъжда някои от наградите. Други поощрителни и специални награди, учредени от институции, частни лица и спонсори могат да бъдат предложени и съгласувани с журито и да бъдат обявени допълнително.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 38. Организаторите си запазват правото при необходимост, при форсмажорни обстоятелства и по изключение да правят промени в правилата, условията и други на настоящия регламент, като информират за това своевременно участниците.
Чл. 39. Участниците са длъжни да спазват всички противоепидемични мерки, определени от организаторите, във връзка с участието им в трети тур и Гала-концерта.
Чл. 40. Организаторите не носят отговорност за вреди на лица и предмети, включително и за музикални инструменти, претърпени както по пътя за участие в конкурса, така и по време на конкурса.
Чл. 41. Със записването си в конкурса участниците потвърждават приемането на настоящия регламент.
Чл. 42. Авторските и изпълнителските права от конкурса са собственост на организаторите.
Чл. 43. Кандидатите потвърждават приемането на всички условия от настоящия регламент с полагането на подпис върху заявката за участие в конкурса.
Чл. 44. Всеки от участниците дава съгласието си на организаторите да съхраняват и използват личните им данни, да извършват записи на изпълненията им и фотографират, регистрират, възпроизвеждат и излъчват конкурса и части от него в медийното пространство, в интернет, в печатни издания, за целите на провеждането на конкурса, рекламирането и популяризирането му, както и за обявяване на резултатите от него.
Чл. 45. Фоно и видеозаписи, онлайн заснемане, разпространение и популяризиране на изпълненията се правят от упълномощени лица, организаторите имат изключителни права за тяхното съхранение и размножаване. Не се допуска записване на изпълненията на кандидатите от частни лица, а също и правене на снимки по време на прослушванията.
Чл. 46. При тълкуването на този регламент единствено валиден е българският език.

Изтеглете регламента в PDF формат:

Изтеглете регламента в PDF формат

ЖУРИ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

Проф. Албена Данаилова – цигулар, концертмайстор на Виенската Филхармония, професор във Виенски Университет
Проф. Жана Галденман – цигулар, концертмайстор на JSO, професор в Buchman Mehta school към Университета в Тел Авив
Проф. Йосиф Радионов – цигулар, педагог, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София
Проф. Светлин Русев – цигулар, концертмайстор, Haute Ecole de Musique de Genève, професор в Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Стефан Илиев – композитор, педагог, общественик

ПРОГРАМА НА V ИЗДАНИЕ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

Място на събитието

Концертен комплекс „България“
Адрес: ул. „Аксаков“ №1, София 1000

01.09.2021 г. – 12.09.2021 г.

Първи тур

Прослушване на записи и класация

12.09.2021 г.17.09. 2021 г.

Втори тур

Прослушване на записи и класация

09.10.2021 г., събота

Трети тур

Прослушване: 12:00 ч.

10.10.2021 г., неделя

Гала-концерт

Начало:  Часът ще бъде обявен допълнително

При необходимост програмата може да претърпи промени

Изтеглете програмата в PDF формат:

Изтеглете програмата в PDF формат

НАГРАДИ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

 1. Първа награда 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 5. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

На всички участници ще бъде издадена диплома за участие.

ЛАУРЕАТИ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

На 09/10/2021 в Концертна Зала „България“ се проведе третия кръг от Международния Конкурс за млади цигулари „Васко Абаджиев“. Допуснати бяха кандидатите, преминали успешно първи и втори кръг на конкурса.
Международно жури в състав проф. Жана Ганделман, проф. Албена Данаилова, проф. Йосиф Радионов, проф. Светлин Русев и г-н Стефан Илиев, след сериозно обсъждане присъди следните награди:

 • Първа награда в размер на 1500 евро – Стефан Апроду, Румъния
 • Втора награда в памет на Стефан Балкански на стойност 1000 веро – Рейка Сакамото, Япония
 • Трета награда на стойност 500 евро – Феликс Харутюнян, Армения
 • Специална награда на стойност 300 евро – Азат Нургаянов, Русия

Лауреатите ще участват в заключителен Галаконцерт от 19:00 на 10/10/2021 в зала „България“.

ПАРТНЬОРИ

ШЕСТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2021

Конкурсът се осъществява благодарение на:

ПОДКРЕПЕТЕШестото издание на международния конкурс за цигулари"Васко Абаджиев" - 2021

Да помогнем за успешния старт в изкуството на талантливите млади музиканти

Play Video
Copyright 2011-2019 - Club UNESCO Leonardo da Vinci Sofia