X
Обратно към върха

Пето издание – 2019

П О К А Н А

Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София
организира
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
Под патронажа на Министерство на културата на Република България

 

 

Конкурсът ще се проведе от 28 ноември до 1 декември 2019 г. в гр. София.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след 31.12.1989 г.

Конкурсът ще се проведе в три тура. Класирането на финалистите става след края на третия тур. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт .

Журито, което се състои от изтъкнати педагози и цигулари с международна известност, присъжда следните награди:

 1. Първа награда: 1 500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1 000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 5. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

 

На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.

 

Подробна информация относно регламента и условията за участие в Пети международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” можете да намерите в страницата на конкурса:
https://violin-competition.com/

https://www.facebook.com/unescoldv

Телефон за контакти: +359888452162, г-жа Константина Алтимирска.

Изтеглете поканата в PDF формат:

Изтеглете поканата в PDF формат

Форма за участие

Свалете заявката за участие в подходящ за вас формат – pdf или doc:

Заявка за участие .PDF файлов формат     Заявка за участие .DOC файлов формат

РЕГЛАМЕНТ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София организира Пети международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” София, България 2019, който се провежда под почетния Патронаж на Министерството на културата на Република България, под патронажа на почетния консул на България за областите Пиемонт и Вал д‘Аоста д-р Джанни Мария Сторнело и в партньорство със Съюза на българските музикални и танцови дейци и Концертен комплекс „България“.
Чл.2. Международният конкурс за цигулари е част от проекта „Шакона” и от други инициативи на Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София, чиято цел е възраждането на националната и международна памет на големия български цигулар и композитор Васко Абаджиев (1926-1978).
Чл.3. Конкурсът се провежда веднъж на всеки две години.
Чл.4. Петият конкурс ще се проведе в София (България) от 28 ноември до 1 декември 2019 година в Концертен комплекс „България“.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по възрастни от 30 години, или родени след 31.12.1989 г.
Чл.6. Желаещите да участват в конкурса следва да подадат до 17.10.2019 г. следните документи:

 1. Заявка за участие по образец
 2. Кратка автобиография, съдържаща данни за образованието на кандидата, участия във форуми, получени награди и други.
 3. Копие от документ за самоличност – лична карта, паспорт
 4. Снимка
 5. Документ за платена такса, в случай че е преведена предварително по банков път
 6. Списък на изпълняваните творби за трите тура и гала-концерта.

Чл.7. /1/Таксата за участие е в размер на 50 (петдесет) евро или 100 (сто) лева и се заплаща при регистрацията за конкурса в началото на първия конкурсен
ден или преди това по следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД,
Клон София Западен парк, бул. „Сливница“ 127,
IBAN: BG45UNCR70001520905134,
BIC: UNCRBGSF,
в полза на: Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София

/2/ При заплащане на таксата по банков път, всички банкови комисионни по нареждане и получаване на превода са за сметка на участника.
Чл.8. Таксата за участие не се връща, освен в случай на отмяна на конкурса.
Чл.9. Документите по чл.6 трябва да се изпратят по пощата на следния адрес:

За конкурс „Васко Абаджиев, ж.к. „Света Троица” бл. 378 вх. Д ап. 94, София – 1309, България или по имейл на следния имейл адрес: club@unesco-ldv.com
Чл.10. Документите на чуждестранните участници следва да бъдат на английски език.
Чл.11. Кандидатите, допуснати до участие, се уведомяват писмено до 04.11.2019г.
Чл.12. Всеки кандидат в конкурса поема за своя сметка пътни, дневни и разноски  за престоя по време на конкурса, разходи за застраховки, медицински услуги, както и разходите за придружаващите го лица, ако има такива. Ако кандидатът не води със себе си пианист-акомпанятор, то такъв му се осигурява от организатора, като кандидатът дължи за всеки тур (репетиция и участие) допълнителна сума от 25 евро (петдесет лева), която плаща на организатора.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл.13. Конкурсът ще се проведе в три тура.
1. Право на участие в първия тур имат всички допуснати до участие цигулари. Изпълненията в този етап са с обща продължителност до 30 мин.
Те включват:

 • Й.С.Бах – две части /първа и втора/ из соловите сонати или Шакона из Партита за соло цигулка №2;
 • Каприз /етюд/ от Н.Паганини, Х. Виенявски, В. Абаджиев и др.или една част от соловите сонати за цигулка от Е.Изаи – по избор на участника;
 • В.А.Моцарт – първа част /с каденца/ от концертите за цигулка №3,4,5, и 7 – по избор на участника.

2. Право на участие във втория тур имат кандидати, допуснати от журито след първия тур. Изпълненията във втория тур са с обща продължителност до 40 мин.
Те включват:

 • Цяла соната за цигулка и пиано от Л.в.Бетховен, Фр.Шуберт, Р.Шуман, Й.Брамс, Ед.Григ, Г.Форе, Ц.Франк, Кл.Дебюси, М.Равел, П.Хиндемит, Б.Барток, С.Прокофиев, Д.Шостакович, П.Владигеров, Л.Пипков, В.Абаджиев и др. – по избор на участника;
 • Виртуозна пиеса – по избор на участника;

3. Право на участие в трети тур имат кандидати, допуснати от журито след втория тур. Изпълненията във третия тур включват:

 • Част от концерт с оркестър: първа или втора и трета, или трета и четвърта част от Л.в.Бетховен, Й.Брамс, Н.Паганини, М.Брух №1 и №2, П.И.Чайковски, Х.Виенявски №1 и №2 – по избор на участника.

4. Кандидатите представят по свой избор реда на произведенията, с които ще се явяват в отделните турове и ги вписват в заявката за участие.
5. Заявената програма не се променя. Произведенията за участие във всички турове се изпълняват в оригинал.
6. Всички произведения се изпълняват наизуст /с изключение на сонатата/.
Всички пиеси, сонати се изпълняват със съпровод на пиано, освен концертите в трети тур и на Гала-концерта на лауреатите, които се изпълняват с оркестър.
7. Всички изпълнения са публични.
8. Участниците в конкурса носят клавири на произведенията, които не изпълняват солово. Всички участници имат право на репетиции преди всеки тур на прослушванията.
9. Конкурсът се организира и провежда по график, както следва:
На 28.11.2019 г., четвъртък:
– от 8:30 до 10:00 ч. регистрация на кандидатите, допуснати до участие и внасяне на таксата за правоучастие /ако не е преведена преди това по
банков път/. Извършва се в Секретарията на конкурса в Концертен комплекс „България“.
– в 10:30 ч. – официално откриване на конкурса с представяне на международното жури;
– в 11:00 ч. теглене на жребия за реда на участие на кандидатите в туровете на конкурса;
Първи тур
Дата: 28.11.2019 г.

 • Прослушване: 11:30 – 13:30 ч.
 • Пауза: 13:30 – 15:00 ч.
 • Прослушване: 15:00-17:00 ч.
 • Пауза: 17:00 – 18:00 ч.
 • Прослушване: 18:00 – 19:30 ч.

Втори тур
Дата: 29.11.2019 г.

 • Прослушване: 10:00 – 12:00 ч.
 • Пауза: 12:00 – 14:00 ч.
 • Прослушване: 14:00-16:30 ч.
 • Пауза: 16:30 – 17:00 ч.
 • Прослушване: 17:00 – 19:00 ч.

Трети тур
Дата: 30.11.2019 г.

 • Прослушване: 14:00-16:30 ч.
 • Пауза: 16:30 – 17:00 ч.
 • Прослушване: 17:00 – 19:00 ч.

Гала-концерт
Дата: 1.12.2019 г.
Час: 19:00 ч.

10. Класирането на финалистите става след края на третия тур. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт на лауреатите, в който тяхното участие е задължително и безплатно.

ЖУРИ И ОЦЕНКИ

Чл.14. Журито се състои от изтъкнати педагози и цигулари с международна известност.
Чл.15. Оценките на журито се формират по правила, приети и установени от организаторите.
Чл.16. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Журито има право да прекъсне изпълнението на участниците при превишаване на времето, определено в чл.13, т.1 и 2 на настоящия регламент.
Чл.17. Член на журито, който в последните две години е бил преподавател или в други отношения на сътрудничество с участник в конкурса, е длъжен да го обяви преди началото на изпълнението и да се оттегли от участие в оценяването на съответния кандидат.

НАГРАДИ

Чл.18. Журито присъжда следните награди:

 1. Първа награда 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1000 (хиляда) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 5. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

Чл.19. На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.
Чл. 20. Журито има свободата да разделя, както и да не присъжда някои от наградите. Други поощрителни и специални награди, учредени от институции, частни лица и спонсори могат да бъдат предложени и съгласувани с журито и да бъдат обявени допълнително.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.21. Организаторите си запазват правото при необходимост да правят промени в настоящия регламент.
Чл.22. Организаторите не носят отговорност за вреди на лица и предмети, претърпени както по пътя за участие в конкурса, така и по време на конкурса.
Чл.23. Записването на участниците в конкурса включва и потвърждаване на приемането на настоящия регламент.
Чл.24. Авторските и изпълнителските права от конкурса са собственост на организаторите.


Чл.25. Кандидатите потвърждават приемането на всички условия от настоящия регламент с полагането на подпис върху заявката за участие в конкурса.
Чл.26. Всеки от участниците дава съгласието си на организаторите да съхраняват и използват личните им данни, да извършват записи на изпълненията им и фотографират, регистрират, възпроизвеждат и излъчват конкурса и части от него в медийното пространство, в интернет, в печатни издания, за целите на провеждането на конкурса, рекламирането и популяризирането му, както и за обявяване на резултатите от него.
Чл.27. Фоно и видеозаписи на изпълненията се правят от упълномощени лица, организаторите имат изключителни права за тяхното съхранение и размножаване. Не се допуска записване на изпълненията на кандидатите от частни лица, а също и правене на снимки по време на прослушванията.
Чл.28. При тълкуването на този правилник единствено валиден е българският език

Изтеглете регламента в PDF формат:

Изтеглете регламента в PDF формат

ЖУРИ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

Председател:

проф. Ангел Станков (България)

Членове:

проф. Йосиф Радионов (България)

проф. Недялчо Тодоров (България)

проф. Стефан Камиларов (България)

ПРОГРАМА НА V ИЗДАНИЕ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

Място на събитието

Концертен комплекс „България“
Адрес: ул. „Аксаков“ №1, София 1000

28.11.2019 г., четвъртък:
12:30-13:45 ч. Регистрация на кандидатите, допуснати до участие и внасяне на таксата за правоучастие /ако не е преведена преди това по банков път/.
Извършва се в Секретарията на конкурса в зала България
14:00 ч. Официално откриване на конкурса
14:10 ч. Първи тур

28.11.2019 г., четвъртък

Първи тур

Прослушване: 14:10 ч.

29.11.2019 г., петък

Втори тур

Прослушване: 14:00 ч.

30.11.2019 г., събота

Трети тур

Прослушване: 14:00 ч.

1.12.2019 г., неделя

Гала-концерт

Начало: 19:00 ч.

При необходимост програмата може да претърпи промени

Изтеглете програмата в PDF формат:

Изтеглете програмата в PDF формат

НАГРАДИ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

 1. Първа награда 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 5. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

На всички участници ще бъде издадена диплома за участие.

ЛАУРЕАТИ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

1-ва награда: Макико Ивакура (Япония) и Лаура Лоци (Албания) 

2-ра награда: Мартин Зайранов (България),  Михал Орлик (Полша), Роман Колматов (Украйна) 

3-та награда: Сара Мацарото (Италия)  и Абигейл Тцай (САЩ) 

Млад талант: Кситонг Ванг (Китай) и Александрос Димос (Гърция) 

Специална награда „Участие в майсторски клас на проф. Павел Ванков по време на Лятка академия на изкуствата, Созопол 2020“: Алекдсндрос Димос (Гърция) 

Финалист и Специална награда „Участие в майсторски клас на проф. Стефан Камиларов в гр. Плевен, август 2020“: Таисия Зинова (Русия) 

ПАРТНЬОРИ

ПЕТИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
2019

Конкурсът се осъществява благодарение на:

ПОДКРЕПЕТЕПетото издание на международния конкурс за цигулари"Васко Абаджиев" - 2019

Да помогнем за успешния старт в изкуството на талантливите млади музиканти

Play Video
Copyright 2011-2019 - Club UNESCO Leonardo da Vinci Sofia