Специална награда в размер на 500 евро е предвидена от Д-р Лауритс Ларсен от Дания, който освен цигулар, е един от водещите производители на струни. Обявената от него награда е за най-добро изпълнение на Каприз от Н. Паганини със струни „Larsen Strings“.
www.larsenstrings.com