X
Обратно към върха

The Project

Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев”

          Във все по-силно глобализиращия се свят преоткриването на културната и национална идентичност и самочувствие се разбира като катализатор на положителни промени в обществото, като база за изграждане на ново самочувствие и мотивационна нагласа да се гради бъдеще и да се работи в България.

Международният конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” със своите успешни три издания от 2011, 2013 и 2015 година дава своя принос за утвърждаването на културните ценности чрез акцентиране върху културното самосъзнание на българина, националното му самочувствие и съзнанието му за принадлежност към европейските народи – не само като територия, история, но и като забележителни творчески постижения на сънародниците му – част от пантеона на европейската културна памет.
Неслучайно носи името на Васко Абаджиев – голям български цигулар, незаслужено пренебрегван през последния половин век, музикант с европейско и световно значение, носител на едни от най-изтънчените тенденции в цигулковата и пианистичната музикални традиции, рядък композиционен талант и изпълнителски гений. Неговите успехи от невръстна детска възраст по европейските сцени проправят пътя за изява на изтъкнати родни музиканти, като допринасят и за утвърждаване на българската цигулкова педагогическа школа.

Музикантът Васко Абаджиев е уникално явление в световната музика въобще, неповторим и обаятелен, сравняван още в детските му години с такива цигулари като Йехуди Менухин и Давид Ойстрах. Наричан „българският Паганини” и „Паганини на ХХ в.”, този наш сънародник е притежавал най-рафинирана и всеобхатна чувствителност и интелигентност, феноменална памет и музикален усет. Той е бил изразител на онези идеали, които днес се коренят в основите на Обединена Европа.

За съжаление над личността му е наложено забвение от края на 50-те години на миналия век, когато той избира свободата и заживява във Федерална Република Германия. Още тогава близо три-четвърти от неговите записи са унищожени, тиражите на плочите, произведени от тогавашното предприятие „Радиопром”, са претопени, а книгите, в които се споменава името му, са блокирани във фондовете на библиотеките и впоследствие иззети. През 1963 година досието му в Трети отдел на Държавна сигурност е снето в архив и е образувана преписка за „изменник на родината”.

Васко Абаджиев умира на 14 декември 1978 г.в Хамбург, Германия, в крайна самота и бедност. Умира като български гражданин, неприел чуждо поданство, въпреки че такова му е предлагано и от белгийската кралица Елизабет І през 1939 г., и от германските власти по време на войната, и от правителствата на други европейски държави.

Цели на Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев”:
Общи цели:
– Утвърждаване в националната памет на името и личността на великия български цигулар Васко Абаджиев.
– Възстановяване на истинската величина на неговата значимост, както за гражданите на България, така и за хората и ценителите в Обединена Европа.
– Принос за издигането и изграждането на позитивния културен имидж на България на международно ниво посредством сериозен награден фонд, международно жури и висок патронаж.

Конкретни цели:
– Принос към практиката на световните конкурси, носещи имената на цигулари с международна известност. Равностойно вписване в календара на провежданите в Европа и света подобни форуми.
– Създаване на възможности за стартирането и развитието на успешна кариера на талантливи български и чужди цигулари.
– Издигане на авторитета и престижа на българската цигулкова школа и музикално изпълнителско изкуство.

Конкурсът се организира от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София. За реализацията на проекта Клубът се опира на съдействието и подкрепата от страна на Министерство на културата на Република България /традиционно конкурсът се провежда под почетния патронаж на Министерството/, Министерство на образованието и науката, Национална комисия за ЮНЕСКО към Министерство на външните работи, Държавен културен институт към Министерство на външните работи, Италиански културен институт, Н.Пр. г-н Джани Сторнелло, Почетен консул на България за Пиемонте и Вал Д`Aоста, Италия и медийни партньори: БНТ, БНР.

Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” се утвърди като изключително авторитетен форум на световно ниво за изява на млади цигулкови дарования. За участие в неговото Трето издание имахме запитвания от петте континента. Конкурсът е с принос за издигане и изграждане на позитивния имидж на България на световно ниво, посредством високия награден фонд, авторитетното международно жури, почетния патронаж, сериозната конкурсна програма и участието на симфоничен оркестър. Той е с принос към практиката на световните конкурси и с равностойно вписване в календара на провежданите в Европа и света подобни форуми, като издига авторитета на българската култура и изкуство. Конкурсът създава възможности за стартиране и развитие на успешна кариера на талантливи български и чужди цигулари. Високото професионално ниво за участие е стимул за развитието на младите таланти, стимулира развитието и разкрива творческия им потенциал. За изключителното си представяне награди от Първи, Втори и Трети международен конкурс награди получиха цигуларите: Щефан Тарара, Данби Ум, Ионел Манчу, Балинт Круппа, Зорница Иларионова, Елина Рубио Пенчева, Руслан Апостолов, Даичи Накамура, Любов Стеколшчикова, Санджар Сапаев, Еунми Ли, Шанел Бернарджик, Мария Краснюк, Йоханес Щраке, Дмитрий Бородин, Татяна Ерофеева, Ифе Ни Бриан, Виктория Сидоренко .

          Чрез конкурса се утвърждава възможността за по-тясната връзка и изграждане на по-трайно взаимодействие между творците и публиката. Форумът способства за достъпа до култура на аудиторията от различни обществени групи – специалисти, ценители и любители, ученици и студенти и др. и приобщава аудиторията към непреходните стойности на културното наследство. Конкурсът обогатява културния живот и допринася за опазване и съхраняване на културните традиции в областта на изпълнителското изкуство, има принос за културната интеграция и естетизиране на културното пространство. Чрез конкурса се насърчават развитието на творчески заложби, знания, умения и компетентност в областта на музикалното изкуство. Превръщане на форума в събитие и неговото отразяване и популяризация е с принос за социализацията на една оригинална и специфична форма на художествена изява.

Най-голямо постижение на Третото издание беше въвеждането на трети тур в изслушването с участие на оркестър и гала-концерт на лауреатите с участието на оркестър, което неимоверно издигна нивото на конкурса, доближавайки го до световните конкурсни образци.

Успехът на Трети международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” отговори на най-смелите ни очаквания и поставени високи индикатори за успех, който измерваме като изключително висок. Форматът на конкурса адекватно отговори на световните музикални стандарти. Четиридневното му времетраене и участието на оркестър привлече повече спонсори, предоставили допълнителни награди. Това допринесе и за участието на рекорден брой цигулари в конкурсната надпревара. За пореден път нивото на цигуларите беше изключително високо, което от една страна, затрудни работата на журито, но от друга страна – потвърди селективността и привличането на изключителни таланти на този престижен конкурс, превръщайки го в трамплин за успешната им музикална кариера

          Международният конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” доказа убедително своята устойчивост със създаването на възможност за сцена и изява на младите цигулари от цял свят, като се превърна в стимул за тяхното развитие и вдъхновение. Той недвусмислено показа, че българската публика има нужда от досег с култура и музика, която надхвърля границите на отделната държава, че младите имат нужда от примери от националната ни културна история като животът и изкуството на Васко Абаджиев, с които да се гордеят и изграждат самочувствие спрямо европейската и световна музикална култура. Конкурсът удовлетворява културната потребност на специализираната и по-широката аудитория за приобщаване към класическата музика и поддържането и развитието на българското музикално културно наследство.

Copyright 2011-2019 - Club UNESCO Leonardo da Vinci Sofia