П О К А Н А

Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София
организира
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ
„ВАСКО АБАДЖИЕВ”
Под патронажа на Министерство на културата на Република България

 

 

Конкурсът ще се проведе от 28 ноември до 1 декември 2019 г. в гр. София.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени до 31.12.1989 г.

Конкурсът ще се проведе в три тура. Класирането на финалистите става след края на третия тур. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт .

Журито, което се състои от изтъкнати педагози и цигулари с международна известност, присъжда следните награди:

  1. Първа награда: 1 500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
  2. Втора награда: 1 000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание
  3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
  4. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.

 

 

На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.

 

Подробна информация относно регламента и условията за участие в Пети международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” можете да намерите в страницата на конкурса:
https://violin-competition.com/

https://www.facebook.com/unescoldv

 

Телефон за контакти: +359888452162, г-жа Константина Алтимирска.