X
Обратно към върха

Четвърто издание регламент – 2017

РЕГЛАМЕНТ

ЧЕТВЪРТИ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ

„ВАСКО АБАДЖИЕВ”

СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ

2017

Чл.1

Сдружение с нестопанска цел Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София организира Четвърти международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” София – България’2017, който се провежда под Патронажа на Почетния консул на Република България за Пеимонте и Вал Д Аоста, Италия – Джани Мария Сторнелло, Министерството на културата на Република България и със съдействието на Столична община и Национално музикално училище „Любомир Пипков“–София.

Чл.2

Международният конкурс за цигулари е част от проекта „Шакона” и от други инициативи на  Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София, чиято цел е възраждането на националната и международна памет на големия български цигулар и композитор Васко Абаджиев (1926-1978).

Чл.3

Конкурсът се провежда веднъж на всеки две години.

Чл.4

Четвъртият конкурс ще се проведе в София (България) от 23 до 26  ноември 2017 година в Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5.

За участие в конкурса могат да кандидатстват цигулари от всички страни и националности, които към датата на откриването на конкурса са не по-възрастни от 30 години, т.е. родени след 23.11.1987 г.

Чл.6

Желаещите да участват в конкурса следва да подадат до 20.10.2017 г. следните документи:

 

 1. заявка за участие по образец
 2. кратка автобиография, съдържаща данни за образованието на кандидата, участия във форуми, получени награди и други.
 3. копие от документ за самоличност – лична карта, паспорт
 4. снимка
 5. документ за платена такса, в случай че е преведена предварително по банков път
 6. списък на изпълняваните творби за трите тура и гала-концерта.

Чл.7

/1/Таксата за участие е в размер на 50 (петдесет) евро или 100 (сто) лева и се заплаща при регистрацията за конкурса в началото на първия конкурсен ден или преди това по следната банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД, Клон София Западен парк, бул. „Сливница“ 127, BG45UNCR70001520905134, BIC: UNCRBGSF, в полза на: Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Винчи” София

/2/ При заплащане на таксата по банков път, всички банкови комисионни по нареждане и получаване на превода са за сметка на участника.

 

Чл.8

Таксата за участие не се връща, освен в случай на отмяна на конкурса.

Чл.9

Документите по чл.6 трябва да се изпратят по пощата на следния адрес:

За конкурс „Васко Абаджиев, ж.к. „Света Троица” бл.378 вх.Д ап.94 , София – 1309, България или по имейл на следния имейл адрес: club@unesco-ldv.com

Чл.10

Документите на чуждестранните участници следва да бъдат на английски език.

Чл.11

Кандидатите, допуснати до участие, се уведомяват писмо по имейл до 25.10.2017г.

Чл.12

Всеки кандидат в конкурса поема за своя сметка пътни, дневни и разноски за престоя по време на конкурса, разходи за застраховки, медицински услуги, както и разходите за придружаващите го лица, ако има такива. Ако кандидатът не води със себе си пианист-акомпанятор, то такъв му се осигурява от организатора, като кандидатът дължи за всеки тур (репетиция и участие) допълнителна сума от 25 (двадесет и пет) евро или 50 (петдесет) лева, която плаща на организатора преди всеки тур.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл.13

Конкурсът ще се проведе в три тура.

 1. Право на участие в първия тур имат всички допуснати до участие цигулари. Изпълненията в този етап са с обща продължителност до 30 мин. Те включват:
 • Й.С.Бах – две части /първа и втора/ из соловите сонати или Шакона из Партита за соло цигулка №2;
 • Каприз /етюд/ от Н.Паганини, Х. Виенявски, В. Абаджиев и др.или една част от соловите сонати за цигулка от Е.Изаи – по избор на участника;
  • В.А.Моцарт – първа част /с каденца/ от концертите за цигулка №3,4,5, и 7 – по избор на участника.
 1. Право на участие във втория тур имат кандидати, допуснати от журито след първия тур. Изпълненията във втория тур са с обща продължителност до 40 мин. Те включват:
 • Цяла соната за цигулка и пиано от Л.в.Бетховен, Фр.Шуберт, Р.Шуман, Й.Брамс, Ед.Григ, Г.Форе, Ц.Франк, Кл.Дебюси, М.Равел, П.Хиндемит, Б.Барток, С.Прокофиев, Д.Шостакович, П.Владигеров, Л.Пипков, В.Абаджиев и др. – по избор на участника;
 • Виртуозна пиеса – по избор на участника;
 1. Право на участие в трети тур имат кандидати, допуснати от журито след втория тур. Изпълненията във третия тур включват:
 • Част от концерт с оркестър: първа или втора и трета, или трета и четвърта част от Л.в.Бетховен, Й.Брамс, Н.Паганини, М.Брух №1 и №2, П.И.Чайковски, Х.Виенявски №1 и №2 – по избор на участника.
 1. Кандидатите представят по свой избор реда на произведенията, с които ще се явяват в отделните турове и ги вписват в заявката за участие.
 2. Заявената програма не се променя. Произведенията за участие във всички турове се изпълняват в оригинал.
 3. Всички произведения се изпълняват наизуст /с изключение на сонатата/. Всички пиеси, сонати се изпълняват със съпровод на пиано, освен концертите в трети тур и на Гала-концерта на лауреатите, които се изпълняват с оркестър.
 4. Всички изпълнения са публични.
 5. Участниците в конкурса носят клавири на произведенията, които не изпълняват солово. Всички участници имат право на репетиции преди всеки тур на прослушванията.
 6. Конкурсът се организира и провежда по график, както следва:
  На 23.11.2017 г., четвъртък:

-от 8,30 до 10 ч. регистрация на кандидатите, допуснати до участие и внасяне на таксата за правоучастие /ако не е преведена преди това по банков път/. Извършва се в Секретариата на конкурса в сградата на НМУ „Любомир Пипков” – София;

– в 10,30 ч. – официално откриване на конкурса с представяне на международното жури;

– в 11 ч. теглене на жребия за реда на участие на кандидатите в туровете на конкурса;

 

Първи тур

Дата: 23.11.2017 г.
– Прослушване: 11,30 – 13,30 ч.
– Пауза: 13,30 – 14,30 ч.
– Прослушване: 14,30-17,30 ч.
– Пауза: 17,30 – 18,00 ч.
– Прослушване: 18,00 – 19,30 ч.

Втори тур
Дата: 24.11.2017 г.
– Прослушване: 10,00 – 12,00 ч.
– Пауза: 12,00 – 14,00 ч.
– Прослушване: 14,00-16,30 ч.
– Пауза: 16,30 – 17,00 ч.
– Прослушване: 17,00 – 19,00 ч.

Трети тур
Дата: 25.11.2017 г.
– Прослушване: 14,00-16,30 ч.
– Пауза: 16,30 – 17,00 ч.
– Прослушване: 17,00 – 19,00 ч.

Гала-концерт
Дата: 26.11.2017 г. /часът ще бъде обявен допълнително/.
10. Класирането на финалистите става след края на третия тур. Връчването на наградите се извършва на заключителен гала-концерт на лауреатите, в който тяхното участие е задължително и безплатно.

 

ЖУРИ И ОЦЕНКИ

Чл.14
Журито се състои от изтъкнати педагози и цигулари с международна известност.

Чл.15
Оценките на журито се формират по правила, приети и установени от организаторите.

Чл.16
Решенията на журито са окончателни и неоспорими. Журито има право да прекъсне изпълнението на участниците при превишаване на времето, определено в чл.13, т.1 и 2 на настоящия регламент.

Чл.17
Член на журито, който в последните две години е бил преподавател или в други отношения на сътрудничество с участник в конкурса, е длъжен да го обяви преди началото на изпълнението и да се оттегли от участие в оценяването на съответния кандидат.

НАГРАДИ

Чл.18
Журито присъжда следните награди:

 1. Първа награда 1500 (хиляда и петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 2. Втора награда: 1000 (хиляда) евро,  диплом-грамота, лауреатско звание3. Трета награда: 500 (петстотин) евро, диплом-грамота, лауреатско звание
 3. Награда за млад талант: 300 (триста) евро.
 4. Специалните награди ще бъдат обявени допълнително.

Чл.19
На всички участници ще бъде издадена Диплома за участие.

Чл. 20

Журито има свободата да разделя, както и да не присъжда някои от наградите. Други поощрителни и специални награди, учредени от институции, частни лица и спонсори могат да бъдат предложени и съгласувани с журито и да бъдат обявени допълнително.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.21
Организаторите си запазват правото при необходимост да правят промени в настоящия регламент.

Чл.22
Организаторите не носят отговорност за вреди на лица и предмети, претърпени както по пътя за участие в конкурса, така и по време на конкурса.

Чл.23
Записването на участниците в конкурса включва и потвърждаване на приемането на настоящия регламент.

Чл.24
Авторските и изпълнителските права от конкурса са собственост на организаторите.

Чл.25
Кандидатите потвърждават приемането на всички условия от настоящия регламент с полагането на подпис върху заявката за участие в конкурса.

Чл.26
Всеки от участниците дава съгласието си на организаторите да съхраняват и използват личните им данни, да извършват записи на изпълненията им и фотографират, регистрират, възпроизвеждат и излъчват конкурса и части от него в медийното пространство, в интернет, в печатни издания, за целите на провеждането на конкурса, рекламирането и популяризирането му, както и за обявяване на резултатите от него.

Чл.27
Фоно и видеозаписи на изпълненията се правят от упълномощени лица, организаторите имат изключителни права за тяхното съхранение и размножаване. Не се допуска записване на изпълненията на кандидатите от частни лица, а също и правене на снимки по време на прослушванията.

Чл.28
При тълкуването на този правилник единствено валиден е българският език.

Апликационната форма за участие в конкурса изтеглете от тук а в избрания от вас документ pdf или doc:

     

Copyright 2011-2019 - Club UNESCO Leonardo da Vinci Sofia